Tokom jučerašnjeg dana, menadžment „Tour De Fruške“, ugostio je Ministar turizma i omladine Republike Srbije, gospodin Husein Memić. Povod za susret bili su  zajednički cilj i ideje koje promoviše TDF. Razgovarali smo o budućim projektima i zajedničkim akcijama, koje bi promovisale biciklizam u opštini Novi Pazar, ali je akcenat bio na promociji zdravog načina života i podizanju svesti o deci oboleloj od dijabetesa. U saradnji sa Udruženjem roditelja dece i mladih obolelih od dijabetesa „ALARM“, Tour De Fruška će  uz pomoć Ministarstva turizma i omladine, organizovati niz akcija, koje će pomoći u podršci, borbi i edukaciji građana.

Posebno smo ponosni na ovu saradnju, koja je još jedan od dokaza da „Tour De Fruška“, nije samo sportska manifestacije, nego stil zdravog života!